Newyddion

You are here:
Rydym wedi #GOTTHEBOTTLE

Arbedwch arian, gofalwch eich bod yn yfed digon o ddŵr a helpwch i atal llygredd plastig yn ei darddle drwy ail-lenwi’ch poteli dŵr am ddim gyda REFILL Mermaid Quay, rhan o’n hymgyrch i fod yn fwy cynaliadwy. Dyma ymgyrch y DU gyfan i leihau llygredd plastig trwy sicrhau bod ail-lenwi potel ddŵr mor hawdd, cyfleus a rhad â phosib, gyda…

Read article
CYFRANNU BANERI FINYL I eto eto

Mae ardal Mermaid Quay yn gwneud ei gorau glas i fod yn fwy cynaliadwy ac yn chwilio byth a hefyd am gyfleoedd i gyflwyno dewisiadau ecogyfeillgar i’r Ganolfan.Roedd y defnydd o bosteri a baneri PVC yn y gyffredin iawn yn y gorffennol. Roeddent yn cael eu defnyddio i hyrwyddo digwyddiadau ac ymgyrchoedd ar y safle,…

Read article
GARDD DO WEDI’I HAILGYLCHU YN MERMAID QUAY

Mae Mermaid Quay yn falch o gyhoeddi bod gennym ardd ben to hardd sy’n tyfu amrywiaeth eang o ffrwythau, llysiau a pherlysiau.Mae’r ardd wedi’i chynllunio’n ofalus gan ein Technegydd Cynnal a Chadw ar y safle. Fe’i crëwyd gan ddefnyddio paledi pren dros ben o’n gwaith adnewyddu diweddar i’r mannau cyhoeddus, gwastraff plastig o waith casglu…

Read article
SGWRS DIOGELWCH SAFLE ADEILADU YSGOL

Fel rhan o brosiect gwella tir cyhoeddus Mermaid Quay, bu cynrychiolwyr y contractwyr Encon a thîm rheoli Mermaid Quay yn ymweld ag Ysgol Gynradd Mount Stuart gerllaw yn ddiweddar i siarad â’r disgyblion am beryglon safleoedd adeiladu ac i lansio cystadleuaeth gelf i greu poster diogelwch safle. Cafodd tîm gwerth cymdeithasol Encon, Antonia John a…

Read article
MERMAID QUAY YN CYFRANNU POTIAU PLANHIGION I YSGOL GYNRADD MOUNT STUART PRIMARY SCHOOL

Mae Mermaid Quay yng nghanol gwaith ailwampio sylweddol i’w mannau cyhoeddus ar hyn o bryd. Mae’r gwaith yn cynnwys tirweddu man cyhoeddus newydd, palmantu, goleuadau, tirweddu, arwyddion, cyfeirbwyntiau, marcwyr mynediad a chelfi stryd.Fel rhan o’r ailddatblygiad hwn, cyflwynwyd potiau planhigion newydd i’r cynllun. Gan nad oeddem am weld y potiau presennol yn mynd yn wastraff,…

Read article