Cyrraedd Yma

GALLWCH GYRRAEDD MERMAID QUAY MEWN CAR, CWCH, TRÊN, BWS, BEIC, TACSI NEU AR DROED

Sut bynnag rydych chi’n bwriadu ymweld â ni, mae Mermaid Quay yn hawdd ei gyrraedd ar bob math o drafnidiaeth, ac wedi’i leoli yng nghanol Bae Caerdydd.

MEWN CAR

Os ydych chi’n ymweld mewn car, defnyddiwch y cod post hwn ar gyfer eich system lywio: CF10 5BZ

Ein cyfeiriad yw: Mermaid Quay, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF10 5BZ.

Os ydych chi'n dod o'r tu allan i Gaerdydd, mae'n hawdd cyrraedd Mermaid Quay o draffordd yr M4.

MEWN CWCH

Mae Aquabus yn darparu gwasanaeth bws dŵr sy'n teithio o Mermaid Quay i Gastell Caerdydd heibio Penarth. Mae gan y bws fynediad llawn i gadeiriau olwyn, yn ogystal â mynediad gwastad heb unrhyw risiau.

Am ragor o wybodaeth am y gwasanaeth a’r amserlenni cysylltwch â:
• E: [email protected]
• G: www.aquabus.co.uk

Mae Mermaid Quay wedi'i leoli ger angorfeydd ymwelwyr Plas Roald Dahl. Am ragor o wybodaeth manylion cyfleusterau morol eraill, ewch i www.cardiffharbour.com

AR DRÊN

Mae gwasanaeth rheilffordd rheolaidd i Orsaf Bae Caerdydd o Orsaf Heol y Frenhines Caerdydd gyda llawer o wasanaethau cyswllt â gweddill y DU trwy Orsaf Caerdydd Canolog.

Dewch o hyd i'r trên gorau i chi, ar-lein yn Trafnidiaeth Cymru trc.cymru

MEWN CAR

Os ydych chi’n ymweld mewn car, defnyddiwch y cod post hwn ar gyfer eich system lywio: CF10 5BZ

Ein cyfeiriad yw: Mermaid Quay, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF10 5BZ.

Os ydych chi'n dod o'r tu allan i Gaerdydd, mae'n hawdd cyrraedd Mermaid Quay o draffordd yr M4.

MEWN CWCH

Mae Aquabus yn darparu gwasanaeth bws dŵr sy'n teithio o Mermaid Quay i Gastell Caerdydd heibio Penarth. Mae gan y bws fynediad llawn i gadeiriau olwyn, yn ogystal â mynediad gwastad heb unrhyw risiau.

Am ragor o wybodaeth am y gwasanaeth a’r amserlenni cysylltwch â:
• E: [email protected]
• G: www.aquabus.co.uk

Mae Mermaid Quay wedi'i leoli ger angorfeydd ymwelwyr Plas Roald Dahl. Am ragor o wybodaeth manylion cyfleusterau morol eraill, ewch i www.cardiffharbour.com

AR DRÊN

Mae gwasanaeth rheilffordd rheolaidd i Orsaf Bae Caerdydd o Orsaf Heol y Frenhines Caerdydd gyda llawer o wasanaethau cyswllt â gweddill y DU trwy Orsaf Caerdydd Canolog.

Dewch o hyd i'r trên gorau i chi, ar-lein yn Trafnidiaeth Cymru trc.cymru

AR FWS

Gyda sawl safle bws lleol yn gwasanaethu Mermaid Quay, mae'n hawdd teithio yma ar fws! Dewch o hyd i'r ffordd orau i Mermaid Quay ar fws drwy fynd i wefan Traveline Cymru - cymraeg.traveline.cymru

AR FEIC

Fe welwch fod nifer o reseli beiciau ar gael i'n hymwelwyr ecogyfeillgar.

Fodd bynnag, am resymau iechyd a diogelwch, nodwch na chaniateir reidio beiciau o fewn Mermaid Quay.

MEWN TACSI

Mae nifer o gwmnïau tacsi yn gwasanaethu Bae Caerdydd, gweler y rhestr isod.

Bay Cars
Ffôn: 02920 350 350
www.bay-cars.com

Dragon Taxis
Ffôn: 02920 333 333
www.dragontaxis.com

UBER
www.uber.com

Veezu
Ffôn: 02920 333 333
www.veezu.co.uk/cardiff

AR FWS

Gyda sawl safle bws lleol yn gwasanaethu Mermaid Quay, mae'n hawdd teithio yma ar fws! Dewch o hyd i'r ffordd orau i Mermaid Quay ar fws drwy fynd i wefan Traveline Cymru - cymraeg.traveline.cymru

AR FEIC

Fe welwch fod nifer o reseli beiciau ar gael i'n hymwelwyr ecogyfeillgar.

Fodd bynnag, am resymau iechyd a diogelwch, nodwch na chaniateir reidio beiciau o fewn Mermaid Quay.

MEWN TACSI

Mae nifer o gwmnïau tacsi yn gwasanaethu Bae Caerdydd, gweler y rhestr isod.

Bay Cars
Ffôn: 02920 350 350
www.bay-cars.com

Dragon Taxis
Ffôn: 02920 333 333
www.dragontaxis.com

UBER
www.uber.com

Veezu
Ffôn: 02920 333 333
www.veezu.co.uk/cardiff

MAES PARCIO

Mae gan Mermaid Quay faes parcio drws nesaf iddo gyda 380 lle ar ddwy lefel ar gyfer ymwelwyr  (mynediad ar Stryd Stuart) sy’n cynnig parcio 24 awr. 

Mae’r maes parcio yn gweithredu system parcio di-docyn trwy dechnoleg adnabod rhifau awtomatig (ANPR). Wrth i chi yrru i’r maes parcio, bydd yr offer ANPR yn cofnodi rhif y car. Ar eich ffordd yn ôl i’ch cerbyd, ewch i un o’r gorsafoedd talu a theipiwch rif eich car. Codir tâl arnoch yn awtomatig ar sail nifer yr oriau rydych wedi parcio yn y maes parcio (wedi’u talgrynnu i fyny i’r awr agosaf).

Yn yr allanfa, bydd yr offer ANPR yn adnabod rhif eich cerbyd a bydd y rhwystr yn codi’n awtomatig.

Cyfleusterau’r Maes Parcio

380 o leoedd parcio dros ddwy lefel

16 lle parcio i bobl anabl

10 lle i rieni a phlant

Uchafswm uchder y cerbyd: 2m

Mae prisiau parcio llawn yn berthnasol i’r holl leoedd ym Maes Parcio Mermaid Quay, fel y nodir isod. Gellir dod o hyd i fanylion am leoeddparcio eraill i bobl anabl ac eraill ym Mae Caerdydd gan ddefnyddio gwefan parkopedia.co.uk.

 

Prisiau Maes Parcio

Hyd at 1 awr – £2.20

Hyd at 2 awr – £3.50

Hyd at 3 awr – £4.50

Hyd at 4 awr – £5.50

Hyd at 5 awr – £7.00

Hyd at 6 awr – £8.00

Hyd at 7 awr – £9.00

Hyd at 8 awr – £10.00

Hyd at 9 awr – £11.00

Hyd at 12 awr – £15.00

12 – 24 awr – £20.00

Prisiau Maes Parcio

Hyd at 1 awr – £2.20

Hyd at 2 awr – £3.50

Hyd at 3 awr – £4.50

Hyd at 4 awr – £5.50

Hyd at 5 awr – £7.00

Hyd at 6 awr – £8.00

Hyd at 7 awr – £9.00

Hyd at 8 awr – £10.00

Hyd at 9 awr – £11.00

Hyd at 12 awr – £15.00

12 – 24 awr – £20.00