PLANT YSGOL YN ELWA AR GYFARPAR TG MERMAID QUAY

Yn ddiweddar, fe wnaethom gyfrannu ein cyfarpar TG drwy ITVET, contractiwr TG safle Mermaid Quay. Ein nod yw helpu plant difreintiedig drwy gefnogi eu haddysg a helpu i chwalu rhwystrau allgáu digidol.

Rhoddwyd y cyfarpar i fenter ‘Laptop for Schools’ ITVET sy’n adfer a dosbarthu deunyddiau TG i ysgolion a sefydliadau cymunedol. Mae’r cwmni cymorth a thechnoleg TG wedi bod yn rhedeg menter Laptops for Schools ers cyfnodau clo cyntaf COVID-19 i fynd i’r afael ag allgáu digidol mewn addysg a chefnogi’r economi gylchol hefyd.

Meddai Hannah Clark: “Fel rhan o’n menter ‘Waste Not, Want Not’ ym Mermaid Quay, rydyn ni’n falch iawn o weithio gydag ITVET a’u cynllun gliniaduron ar gyfer ysgolion. Mae technoleg yn cael effaith anhygoel ar yr hyn y gallwn ei gyflawni, ond nid pawb sydd â mynediad cyfartal iddo. Mae mentrau fel Laptops for Schools yn gwneud byd o wahaniaeth o ran pontio’r rhaniadau technolegol i roi cyfle cyfartal i’n plant mewn bywyd. Rydyn ni wedi ymrwymo i barhau â’n cefnogaeth ac yn annog cwmnïau eraill i gymryd rhan a chyfrannu eu gliniaduron diangen.”Hannah Clark – Mermaid Quay

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol ITVET Cyf, Richard Fountain: “Rydyn ni’n hynod o ddiolchgar i’n cleient, Mermaid Quay, am ei rodd hael i’n cynllun Laptops for Schools. Mae pob rhodd yn ein galluogi i ail-bwrpasu mwy o ddyfeisiau a’u rhoi yn nwylo’r rhai sydd eu hangen fwyaf.”Richard Fountain – Prif Swyddog Gweithredol ITVET Cyf

Os oes gan eich cwmni liniaduron diangen sy’n dal i weithio’n dda, cysylltwch ag ITVET i drefnu casgliad.
Rhagor o wybodaeth yn: https://www.itvet.co.uk/laptops-for-schools.