Eli haul am ddim ar gael yn Mermaid Quay

Gofalwch am eich croen wrth fwynhau’r heulwen ac wrth fwyta allan yn yr awyr iach yn Mermaid Quay gyda’n eli haul rhad ac am ddim.
Mae’r peiriannau eli haul ar gael ym mhob un o’n toiledau cyhoeddus.

  • YN AMDDIFFYN RHAG PELYDRAU, UV-A, UV-B AC UV-C
  • RHYDD O SILICÔN
  • GWRTHSEFYLL CHWYS
  • GWRTHSEFYLL DŴR