Cymuned

You are here:
SGWRS DIOGELWCH SAFLE ADEILADU YSGOL

Fel rhan o brosiect gwella tir cyhoeddus Mermaid Quay, bu cynrychiolwyr y contractwyr Encon a thîm rheoli Mermaid Quay yn ymweld ag Ysgol Gynradd Mount Stuart gerllaw yn ddiweddar i siarad â’r disgyblion am beryglon safleoedd adeiladu ac i lansio cystadleuaeth gelf i greu poster diogelwch safle. Cafodd tîm gwerth cymdeithasol Encon, Antonia John a…

Read article
MERMAID QUAY YN CYFRANNU POTIAU PLANHIGION I YSGOL GYNRADD MOUNT STUART PRIMARY SCHOOL

Mae Mermaid Quay yng nghanol gwaith ailwampio sylweddol i’w mannau cyhoeddus ar hyn o bryd. Mae’r gwaith yn cynnwys tirweddu man cyhoeddus newydd, palmantu, goleuadau, tirweddu, arwyddion, cyfeirbwyntiau, marcwyr mynediad a chelfi stryd.Fel rhan o’r ailddatblygiad hwn, cyflwynwyd potiau planhigion newydd i’r cynllun. Gan nad oeddem am weld y potiau presennol yn mynd yn wastraff,…

Read article