Mae Mermaid Quay yn falch o gefnogi Wythnos Gweithredu Dementia

Mae holl aelodau’r tîm wedi cael hyfforddiant yn ddiweddar i ddod yn Gyfeillion Dementia! Mae’r sesiynau hyn yn eich helpu i ddysgu sut mae dementia yn effeithio ar berson a beth allwch chi ei wneud i wneud gwahaniaeth.


Gallech hefyd ddod yn Gyfaill Dementia trwy ymuno â sesiwn yn lleol neu ar-lein.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma.