Digwyddiadau

Green T Therapy – Sesiynau tylino a reiki yn Mermaid Quay

Ymlacio ac adferiad – Mae’n Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, felly rydyn ni wedi partneru â Tanya o Green T Therapy i gynnig sesiynau 10 munud o dylino neu reiki yn rhad ac am ddim yng nghanol Mermaid Quay.Galwch heibio’r ganolfan ddydd Iau, 16 Mai 11am-12:30pm a 2:00pm-4:00pm. Cewch ddewis un o’r opsiynau canlynol: Does dim…

darllen mwy

Mermaid Quay i Geinewydd

Mae aelodau o dîm rheoli Mermaid Quay a darparwyr gwasanaethau yn cymryd rhan mewn her feicio yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.Gan weithio mewn partneriaeth â Pure Gym byddant yn beicio’r pellter rhwng Mermaid Quay a thref fach Ceinewydd, Ceredigion… cyfanswm o 123 milltir, ar feiciau statig ar Sgwâr Tacoma.Ymunwch â nhw ddydd Llun 13…

darllen mwy