Hamdden

You are here:
Aquabus

Mae Aquabus yn darparu gwasanaeth bws dŵr rhwng Cei’r Fôr-forwyn a Chastell Caerdydd yng nghanol y ddinas trwy Benarth. Gyda’r dechnoleg ddiweddaraf a thechnoleg GPRS, mae’r Hydro 1 24 sedd yn ffordd amgen, ddibynadwy, gyflym a llawn hwyl o deithio o amgylch Caerdydd. Mae’r Aquabus yn rhedeg o erddi’r Castell i Gei’r Fôr-forwyn bob awr,…

Read article
Everyman

Mae Everyman yn ailddiffinio sinema. Gyda’i ethos ffordd o fyw arloesol, gallwch fwynhau diod a bwyd wedi’i baratoi’n ffres ac wedi’i weini’n syth i’ch sedd. Mae Everyman Bae Caerdydd yn cynnwys gofod bar a lolfa, a phum sgrin gyda seddi soffa cyfforddus enwog Everyman. Mae’r awyrgylch yn gynnes a chyfeillgar, gyda bwyd a diod ardderchog…

Read article
The Glee

Nod The Glee yw rhoi llwyfan i’r comedi byw gorau bob nos Wener a nos Sadwrn. Mwynhewch bedwar o’r comedïwyr gorau o bob cwr o’r byd yn ein awditoriwm pwrpasol, gyda’r opsiwn o gael bwyd a diod gwych hefyd. The Glee hefyd yw’r lle i ddod o hyd i gigiau cerddoriaeth byw, clyd, a’r goreuon…

Read article