Gwasanaethau

You are here:
Aquabus

Mae Aquabus yn darparu gwasanaeth bws dŵr rhwng Cei’r Fôr-forwyn a Chastell Caerdydd yng nghanol y ddinas trwy Benarth. Gyda’r dechnoleg ddiweddaraf a thechnoleg GPRS, mae’r Hydro 1 24 sedd yn ffordd amgen, ddibynadwy, gyflym a llawn hwyl o deithio o amgylch Caerdydd. Mae’r Aquabus yn rhedeg o erddi’r Castell i Gei’r Fôr-forwyn bob awr,…

Read article
Bupa Dental Care

Mae Gofal Deintyddol Bupa yng Nghei’r Fôr-forwyn yn cynnig amrywiaeth o ddeintyddiaeth gyffredinol a chosmetig. Mae gan ein deintyddion dros 40 mlynedd o brofiad o ddarparu safonau rhagorol yn eu maes, gan gynnwys mewnblaniadau, orthodonteg, corunau, pontydd, haenau a gwynnu dannedd, yn ogystal ag adfer cegau llawn. Yma ym Mae Caerdydd rydym yn deall y…

Read article
Ken Picton Salon

Mae Ken Picton yn enw adnabyddus ledled Cymru, ac mae wedi dod â’i frand arbennig ei hun o foethusrwydd i Gei’r Fôr-forwyn gyda’r salon gwallt a harddwch odidog hon. Dyma amgylchedd modern, chwaethus, lle mae tîm hynod o fedrus yn darparu gwasanaeth proffesiynol ac ystod eang o wasanaethau o ran gwallt a harddwch, a hynny…

Read article