Mae Gofal Deintyddol Bupa yng Nghei’r Fôr-forwyn yn cynnig amrywiaeth o ddeintyddiaeth gyffredinol a chosmetig. Mae gan ein deintyddion dros 40 mlynedd o brofiad o ddarparu safonau rhagorol yn eu maes, gan gynnwys mewnblaniadau, orthodonteg, corunau, pontydd, haenau a gwynnu dannedd, yn ogystal ag adfer cegau llawn.

Yma ym Mae Caerdydd rydym yn deall y gall rhai cleifion fod yn nerfus neu’n bryderus ynghylch triniaeth ddeintyddol, felly bydd ein holl staff bob amser yn gweithio gyda chi i leddfu eich pryderon, a gallwn hefyd eich tawelyddu.

Rydym hefyd yn cynnig ymgyngoriadau am ddim ar gyfer mewnblaniadau deintyddol ac Invisalign, yn ogystal ag opsiynau talu hyblyg.

Oriau Agor

Dydd Llun i ddydd Mercher: 08:00 – 20:00
Dydd Iau: 08:00 – 18:00
Dydd Gwener: 08:00 – 17:00
Dydd Sadwrn: 08:00 – 14:00 (trwy apwyntiad)

Phone

029 2048 1212

Website

bupa.co.uk

Phone

029 2048 1212

Website

bupa.co.uk