Bwyta & Yfed

You are here:
The Urban Chocolatier

Ganed The Urban Chocolatier o agwedd grefftus at gelato a patisserie. Maen nhw’n gwneud blasau gelato syfrdanol â llaw, yn rhydd o gynhwysion artiffisial, gan warantu ffresni bob tro. Gwneir y gelato â llaw gan ddefnyddio dull Eidalaidd traddodiadol a chynhwysion ffres. Y canlyniad yw gelato syfrdanol, llawn blas gwych a gwead anhygoel. Mae’r Urban…

Read article
Giggling Squid

Giggling Squid is all about food with personality, cooked with expertise and shared with Thai generosity. At their heart is the spirit of Thai mealtimes – plentiful dishes, bold flavours and exotic ingredients – to be shared and enjoyed together. They started in 2002 from a determination to do things differently. To be one of…

Read article
HUBBOX

Gernyw i Gaerdydd, meddyliwch am fyrgyrs arobryn, sglodion wedi’u torri â llaw ac wrth gwrs eu cysylltiadau gyda bragdai lleol. O’r cig gorau i gynnyrch yn seiliedig ar blanhigion, Hub Box yw’r lle perffaith i chi gwrdd â ffrindiau a bwyta. Gyda golygfeydd godidog o’r Bae i gyd, mae Hub Box yn dod â gwledd o…

Read article
Coffi Co

Coffi yn y dydd, Crefft gyda’r nos.  Mae Coffi Co wedi’i leoli yng nghanol Mermaid Quay, mewn lleoliad gyda golygfeydd godidog o’r harbwr ym Mae Caerdydd.  Mae’r lleoliad wedi cael ei adnewyddu’n ddiweddar ac mae bellach yn cynnwys lleoedd i eistedd dros ddau lawr ac ardal newydd sbon y tu allan gyda dec newydd ar hyd…

Read article
Cadwaladers

Cafodd Cadwaladers ei sefydlu yn 1927 ym mhentref bach Cricieth gan David a Hannah Cadwalader. Dros y blynyddoedd rydym wedi ehangu ein caffis hufen iâ a choffi poblogaidd dros Gymru a Lloegr, gan ddod â’r gwasanaeth a’r cynnyrch gorau i’n cwsmeriaid. Bu inni agor ein caffi yng Nghei’r Fôr-forwyn ym mis Mai 2006. Rydym yn…

Read article
Côte Brasserie

Mae Brasserie Côte wedi’i leoli gyferbyn â Chanolfan y Mileniwm, ac ar agor bob dydd am frecwast, cinio a swper, gan weini bwyd Ffrengig syml wedi’i baratoi’n ffres am brisiau sy’n rhoi gwerth am arian. Mae Côte yn cynnig fersiynau modern o brydau Ffrengig clasurol, gyda ffefrynnau traddodiadol ar y fwydlen, megis steak frites, nicoise…

Read article
The Dock

Lleoliad bywiog yng nghanol Bae Caerdydd, lle mae adloniant yn cwrdd â chyffro. Ymgollwch yng nghalon cerddoriaeth fyw bob wythnos, gan osod llwyfan ar gyfer nosweithiau bythgofiadwy sy’n llawn rhythm ac alaw. Gall selogion chwaraeon lawenhau, gan fod The Dock  yn arddangos digwyddiadau chwaraeon byw drwy gydol yr wythnos, gan sicrhau nad oes byth eiliad…

Read article
PizzaExpress

Gyda golygfeydd godidog o’r glannau, mae PizzaExpress Mermaid Quay yn cynnwys seddi al fresco gwych ar gyfer tywydd braf. Mae’r bwyty mewn lleoliad perffaith gyferbyn â Chanolfan y Mileniwm – delfrydol i ymwelwyr â’r theatr a chefnogwyr y celfyddydau. Mae PizzaExpress yn deall pwysigrwydd pizza da. Dyna pam mae eu pizzaiolos gwych yn defnyddio’r toes…

Read article
Wagamama

Ers i Wagamama agor gyntaf yn 1992, mae eu hathroniaeth wedi aros yr un fath, maeth gwirioneddol o’r bowlen i’r enaid. Credant ei fod yn bwysig i fod yn ffyslyd am fwyd. Oherwydd pan fyddwch chi’n bwyta’n bositif, rydych chi’n byw’n bositif. Oeddech chi’n gwybod bod eu bwyd enaid cytbwys syml yn cael ei wneud…

Read article
Nando’s

Yn Nando’s rydym yn dwlu ar gyw iâr PERi-PERi wedi’i grilio â fflam. Dyma ganolbwynt ein byd! Pa un a fyddwch yn bwyta gyda ffrindiau neu deulu neu’n cael noson allan gyda’r bechgyn/merched, mwynhewch flas ein cyw iâr PERi-PERi enwog, wedi ei weini’n frwd ac yn falch, yn naws ymlaciol ein bwyty. Ymhell yn ôl…

Read article