Ers i Wagamama agor gyntaf yn 1992, mae eu hathroniaeth wedi aros yr un fath, maeth gwirioneddol o’r bowlen i’r enaid.

Credant ei fod yn bwysig i fod yn ffyslyd am fwyd. Oherwydd pan fyddwch chi’n bwyta’n bositif, rydych chi’n byw’n bositif.

Oeddech chi’n gwybod bod eu bwyd enaid cytbwys syml yn cael ei wneud yn ffres bob dydd yn eu ceginau agored. Hefyd, mae’r fwydlen bellach yn 50% seiliedig ar blanhigion sy’n golygu y gallwch chi fwynhau tro ar yr eicon gyda’r sgwid chilli figan, neu’r asennau figan gludiog. Mae dal digon o flas ar y bowlenni sy’n seiliedig ar blanhigion.

O nwdls blasus i seigiau reis sbeislyd, mae wagamama yn mynd â chi ar daith synhwyraidd o’r fowlen i’r enaid. Mae rhywbeth at ddant pawb. Cadwch hi’n syml gyda’ch ffefryn neu byddwch yn ddewr a dewis rhywbeth newydd. Chi sy’n penderfynu.

Nawr gallwch chi baru’ch hoff bowlenni gyda’n diodydd ystyriol a choctels newydd wedi’u hysbrydoli gan Japan. Felly, ewch draw i’r fainc lle mae’r tîm yn barod i’ch croesawu, yn null wagamama.

Does dim angen bwcio felly fe welwn ni chi yno!

Oriau Agor

Llun i Sul: 11:00 – 10:00
Phone

029 2048 5195

Website

wagamama.com

Facebook

wagamama

Instagram

wagamama_uk

Phone

029 2048 5195

Website

wagamama.com

Facebook

wagamama

Instagram

wagamama_uk