• Cynllun hamdden 150,000 troedfedd sgwâr mewn lleoliad trawiadol ar lan y dŵr ym Mae Caerdydd
 • Cymysgedd unigryw o fwytai, caffis a bariau a phrif glwb gomedi’r rhanbarth
 • rdal sy’n denu bron i 5.5 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn
 • Mermaid Quay yw canolbwynt Bae Caerdydd, ac mae wedi’i hamgylchynu gan swyddfeydd newydd mawreddog, prosiectau preswyl cyfoes pen ucha’r farchnad a defnyddiau hamdden cyflenwol
 • Mae nifer o atyniadau ymwelwyr yn ymestyn allan o Mermaid Quay yn cynnwys Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Roald Dahl, y Senedd, Adeilad y Pierhead a’r Eglwys Norwyaidd.

Mae prif gyrchfan hamdden glan y dŵr y De nawr yn cael gweddnewidiad gwerth miliynau o bunnoedd…

 • Mae sinema EVERYMAN nawr ar agor
 • Cosy Club nawr ar agor
 • HUBBOX nawr ar agor
 • The Club House (The New World Trading Company) – yn ago ganol-2022
 • Mae gwaith eisoes wedi cychwyn i adnewyddu’r tir cyhoeddus yn llwyr, gan gyflwyno teimlad cyfoes newydd i’r dociau. Bydd palmentydd newydd, goleuo, gorffeniad y waliau, tirlunio, arwyddion a chyfeirbyst, arwyddion mynediad, seddi a dodrefn stryd yn gweddnewid profiad ymwelwyr. Yn ganolog i’r cyfan fe fydd Sgwâr Tacoma, ardal chwaethus, newydd wedi’i thirlunio lle gall ymwelwyr fwynhau glan y dŵr ac a fydd yn gartref i raglen ddigwyddiadau ac adloniant gynhwysfawr y ganolfan.
 • Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer ymestyn a gwella maes parcio Mermaid Quay, gan ychwanegu mwy na 300 gofod. Mwy o fanylion yma.

Calon Bae Caerdydd

 • Mae dros 1.34 miliwn o bobl yn byw yn nalgylchoedd craidd ac eilaidd Caerdydd – Pitney Bowes 2018
 • Mae 361,468 o boblogaeth Caerdydd yn byw mewn Ardal drefol – ONS amcangyfrif, 2016
 • Mae 26,000 o bobl yn gweithio ym Mae Caerdydd – Ward Bae Caerdydd/Butetown, NOMIS 2016
 • Mae 4.55 miliwn o ddyddiau ymwelwyr y flwyddyn yn cael eu treulio ym Mae Caerdydd – Caerdydd STEAM 2015
 • Mae 75% o ymwelwyr a ddaw i Mermaid Quay yn ABC1 – Mall Research Consultancy, 2016
 • Mae cyfanswm effaith economaidd ymwelwyr Bae Caerdydd yn £241 miliwn y flwyddynCaerdydd STEAM 2015

Cysylltwch â’n hasiantau am gyfle i fod yn rhan o drawsnewidiad Mermaid Quay.

EJ Hales logoPhilip Morris
f: 029 2037 8844
f: 07779 666210
e: pvm@ejhales.co.uk
savillsChris O’Mahony
f: 0117 910 2204
f: 07870 555 988
e: comahony@savills.com

Cynllun y Llawr Daear – Mis Mehefin 2022Cynllun y Llawr Daear – Mis Mehefin 2022

Cynllun Lefel y Teras – Mis Mehefin 2022Cynllun Lefel y Teras – Mis Mehefin 2022

Cyfrannwch at Weddnewidiad