Ni chaniateir hyrwyddiadau masnachol na masnachu dros dro yn Mermaid Quay ar hyn o bryd.

Os ydych am gael eich ychwanegu at ein rhestr bostio i dderbyn hysbysiad pan fydd hyn yn newid, anfonwch e-bost: marketing@mermaidquay.co.uk

A wnewch chi ddarparu manylion o’r hyrwyddiad a dyddiadau os gwelwch yn dda.


Mermaid Quay yw un o’r lleoliadau mwyaf poblogaidd i ymwelwyr â Chaerdydd, ac mae’n denu dros 5.5 miliwn o bobl bob blwyddyn.

Mae gennym amrywiaeth o gyfleoedd i fusnesau, yn amrywio o unedau sy’n addas ar gyfer siopau gwib, certiau gwerthu crefftau neu gynnyrch arall safonol i ofod ar gyfer hyrwyddo arbrofol.

Mae’r prisiau’n amrywio gan ddibynnu ar yr adeg o’r flwyddyn/diwrnod o’r wythnos, y defnydd (gyda chyfraddau ffafriol i weithgareddau sy’n ychwanegu gwerth at brofiad ein hymwelwyr) a’r lleoliad yn y ganolfan.

Mae angen o leiaf 48 awr o rybudd arnom i brosesu’r gwaith papur. Byddwn yn gofyn i chi gyflwyno datganiad dull o waith/disgrifiad manwl o’r hyn yr hoffech ei wneud, asesiad risg sy’n benodol i’r safle ac yswiriant atebolrwydd cyhoeddus gydag isafswm o £5m ar gyfer pob digwyddiad unigol.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd hyn yng Mermaid Quay, e-bostiwch marketing@mermaidquay.co.uk.

ROALD DAHL PLASS

Dyw Roald Dahl Plass ddim yn rhan o Mermaid Quay.  

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn defnyddio Roald Dahl Plass ar gyfer digwyddiad, e-bostiwch: SHiggins@cardiff.gov.uk

Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd

Os ydych chi’n awyddus i gymryd rhan yng Ngŵyl Bwyd a Diod Caerdydd, cysylltwch â:
Stondinau bwyd: Heather.Jones@cardiff.gov.uk
Stondinau masnach: Medina.Bailey@cardiff.gov.uk