Ffonio

Ffôn: 02920 480 077

Cyfeiriad

Mermaid Quay
Management Suite
Caerdydd
CF10 5BZ

E-bost

Simon Whiting, Rheolwr y Ganolfan
simon.whiting@mermaidquay.co.uk

Becky Jones, Rheolwr Marchnata
becky.jones@mermaidquay.co.uk

Hannah Clark, Gweinyddwr y Ganolfan
hannah.clark@mermaidquay.co.uk

Jenny Bunday, Rheolwr Gwasanaethau Meddal
softservicesmanager@mermaidquay.co.uk

Mae eich data yn ddiogel. Pan fyddwch yn cysylltu â ni, rydych yn cytuno i roi’r awdurdod i Mermaid Quay ddefnyddio’r manylion hyn er mwyn ymateb i geisiadau am wybodaeth. Gwiriwch ein polisi preifatrwydd i weld sut yr ydym yn diogelu ac yn rheoli eich data.