Pryd hwyr i fyfyrwyr yn Las Iguanas

Mwynhewch ‘Bottomless Brunch’ tan 11pm (archeb olaf 9pm) bob nos Fercher. Am ddim ond £31.95 y pen am 2 awr, mae’n gyfle gwych i gyfarfod yng nghanol yr wythnos!

  • Dysgwch fwy yma
  • Archebwch eich bwrdd nawr

Cefndir Las Iguanas:
Mae Las Iguanas yn cynnig prydau America Ladin, coctels anhygoel a holl fwrlwm Rio yn y DU.