Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.

Mae Mermaid Quay yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl. Mae’r wythnos, sy’n cael ei chynnal gan y Sefydliad Iechyd Meddwl, yn ei 24ain flwyddyn ac yn rhedeg rhwng 13 a 19 Mai.

Eleni, thema’r wythnos yw ‘Symud: Symud mwy ar gyfer ein hiechyd meddyliol’.

Mae bod yn egnïol yn bwysig i’n hiechyd meddwl. Ond mae cymaint ohonom yn cael trafferth cael digon o ymarfer corff. Rydym yn gwybod bod llawer o wahanol resymau dros hyn, felly yr Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl hon rydym am helpu pobl i ddod o hyd i amser ar gyfer symud yn eu trefn feunyddiol. Mynd am dro yn eich cymdogaeth, rhoi eich hoff gerddoriaeth ymlaen a dawnsio o amgylch yr ystafell fyw, ymarferion cadair pan fyddwch chi’n gwylio’r teledu — mae’r cyfan yn cyfrif!