Mae Las Iguanas yn Mermaid Quay Caerdydd yn edrych dros y Bae ac yn dod ag ysbryd Lladin Americanaidd i’r lleoliad poblogaidd hwn yng Nghaerdydd i bobl leol ac i ymwelwyr fel ei gilydd. Galwch acw am bryd o fwyd Lladinaidd – mae gwledd flasus ar gael. Mae’n berffaith ar gyfer cinio sydyn neu gallwch gymryd eich amser ac ymlacio mewn bwth cyfforddus neu ar y piazza cyfoes sy’n cynnig golygfeydd ar draws Bae Caerdydd.

Mae coctels yr Hapus Awr yn 2AM1 drwy’r dydd bob dydd ac yn berffaith i’w mwynhau wrth edrych allan dros y dŵr!

  • Seddi tu allan
  • Cyfleusterau i’r Anabl
  • Ardal bar ar wahân
  • Tecawê ar gael
  • Wifi am ddim

Oriau Agor

Llun to Mercher 8:00 – 22:00
Iau to Sad 8:00 – 23:00
Sul (& Gŵyl y Banc) 9:00 – 13:00

Phone

029 2274 1567

Website

iguanas.co.uk

Facebook

lasiguanas.mermaidquay

Instagram

lasiguanasmermaidquay

Phone

029 2274 1567

Website

iguanas.co.uk

Facebook

lasiguanas.mermaidquay

Instagram

lasiguanasmermaidquay