Gostyngiad o 30% i fyfyrwyr yn Zizzi

Gall myfyrwyr gael gostyngiad o 30% ar fwyd rhwng dydd Llun a dydd Mercher.*

  • Ewch i UNiDAYS i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ostyngiadau myfyrwyr.
  • Mae telerau ac amodau yn berthnasol, ac mae mwy o wybodaeth ar wefan Zizzi.

*Gall y cynnig amrywio ac roedd yn ddilys adeg ei gyhoeddi ar 29 Mehefin 2023.