Mae Bill’s ar agor yn gynnar yn y bore am frecwast, ac yna trwy gydol y dydd hyd y nos am swper, ac mae’n cynnig lleoliad gwych ar gyfer pob achlysur. Mae’r bwyd yn ffres ac yn dymhorol, mae’r staff yn gyfeillgar ac yn barod i sicrhau eich bod chi’n cael amser arbennig o dda, ac mae’r amgylchedd yn un croesawgar lle gallwch ymlacio. Mae yma rywbeth i bawb, o goffi a phowlen o uwd ben bore i swper yng ngolau cannwyll gyda gwydraid o win i nodi achlysur arbennig. Pa un a ydych am eistedd yn dawel a mwynhau coffi neu ddathlu eich pen-blwydd mewn steil, bydd Bill’s yn gwneud yn siŵr eich bod chi’n cael amser da.

Ac yntau’n un o’r adeiladau hynaf ym Mae Caerdydd, mae’r ‘Pilotage’ yn llawn hanes, ac mae bwyty Bill’s Mermaid Quay yn manteisio i’r eithaf ar y nodweddion mewnol gwreiddiol.

  • WIFI am ddim
  • Mynediad i bobl anabl
  • Newid babanod
  • Croesawu cŵn

Oriau Agor

Llun i Mer 8:00 – 22:00
Iau i Sad 8:00 – 23:00
Sul (a Gwyliau Banc) 9:00 – 13:00

Phone

029 2049 9957

Website

bills-website.co.uk

Facebook

billsrestaurants

Instagram

billsrestaurant

Phone

029 2049 9957

Website

bills-website.co.uk

Facebook

billsrestaurants

Instagram

billsrestaurant