25% I FFWRDD BIL BWYD A DIOD MYFYRWYR YN LAS IGUANAS

Mwynhewch 25% oddi ar fwyd a diod yn Las Iguanas rhwng dydd Sul a dydd Iau.
• Rhaid cael o leiaf un cerdyn myfyriwr fesul 6 gwestai.
• Gellir defnyddio mwy nag un cerdyn ar gyfer partïon mwy.
• Mae pob cynnig arall a bwydlenni penodol gan gynnwys coctels yr Hapus Awr wedi’u heithrio o’r gostyngiad hwn.
Amodau a thelerau, ewch i wefan Las Iguanas am fwy o fanylion.