10% YN RHATACH I FYFYRWYR YN CADWALADERS

Gall myfyrwyr fwynhau 10% oddi ar eitemau pris llawn gyda phrawf o gerdyn adnabod myfyriwr dilys yn Cadwaladers.
*Amodau a thelerau, holwch y staff am fwy o fanylion.

*Gallai’r cynnig amrywio, ac roedd yn ddilys wrth bostio ar 1 Medi 2022.