bwyta image

Las Iguanas

Mae Las Iguanas, Mermaid Quay, yn gartref i goctels a bwyd ffres De Americanaidd go iawn. Yma, fe ddowch o hyd i’r prydau De Americanaidd gorau, gyda chyfuniadau unigryw o flasau a ryseitiau ysbrydoledig o Frasil, Mecsico, Periw a thu hwnt. Daw’r fwydlen yn fyw gyda chynhwysion ffres o ansawdd, wedi’u coginio ag angerdd, cariad a thipyn o hud a lledrith Lladin.

Mae’r lleoliad yn cynnwys bar prysur sy’n cynnig digonedd o goctels Awr Hapus a weinir trwy’r dydd bob dydd, curiadau salsa, a bollt anorchfygol o ynni De Americanaidd i sicrhau gwir flas ar lannau pellennig. Wrth y bar, fe ddowch o hyd i’r man perffaith i ymbleseru cyn neu ar ôl cinio, lle caiff Las Iguanas Magnifica Cachaça ei weini mewn modd celfydd. Mae Cachaça, sy’n wirod wedi’i ddistyllu o siwgr cansen ac sy’n adnabyddus fel diod genedlaethol Brasil, yn cael ei gynnwys mewn amrywiaeth o Caipirinhas sy’n torri syched.

O fajitas tanllyd i seigiau clasurol o Frasil wedi’u gweini mewn potiau traddodiadol, mae yna rywbeth i bawb, gan gynnwys bwydlenni di-glwten, llysieuol a figan, a byrgyrs arobryn. Mae Las Iguanas yn lle gwych i fwynhau bwyd â thro trofannol ac i fwynhau treulio amser gyda theulu a ffrindiau. Gall y plant ddarganfod blas ar Dde America ym mwydlen Iggy a’i ffrindiau, a grëwyd gan Aardman Animations ac sy’n cynnwys dewis o seigiau blasus, o Wacky Tacos i Crazy Quesadillas a Chicken Crispies.

Hefyd gallwch nawr fwynhau Bottomless Brunch enwog Las Iguanas! Dewiswch gwrs cyntaf a phrif gwrs gyda Prosecco neu gwrw drafft diderfyn. Gallwch hyd yn oed ychwanegu Bottomless Cocktail am ddim ond £5 yn ychwanegol y pen. Mae dewis o goctels ar gael gan gynnwys Caipirinha Clasurol neu Fefus, Mango Collins, Cuba Libre, Passion Sour Bomb neu Huana Party. Gallwch gymysgu a chyfuno’r rhain i wneud eich brecinio’n  gofiadwy. Os byddwch chi’n archebu y tu allan i’r adegau prysur, cewch ychwanegu’r coctel am ddim (dydd Sul-dydd Mercher). Rhaid i chi archebu ymlaen llaw – felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n galw heibio neu ffoniwch Las Iguanas rhag cael eich siomi.

Cynlluniwch barti yn ddidrafferth trwy ddod i’n dosbarth meistr dan arweiniad i greu coctels. Yn berffaith ar gyfer cyfuno bwyd a diod blasus ag adloniant ar gyfer unrhyw grŵp mawr. P’un a ydych yn cynllunio parti plu, parti hydd, neu barti swyddfa, mae gennym rywbeth at bob cyllideb. Y fwydlen flasus cynnwys ein Dosbarthiadau Meistr Magnifica newydd, sy’n eich galluogi i flasu ein hamrywiaeth eang o cachacas yn uniongyrchol o Rio. Ac i’r rheiny ohonoch sy’n caru jin! Mwynhewch y dosbarth meistr jin, a rhowch gynnig ar jin trofannol Poetic License Las Iguanas, sy’n cyfuno blasau jin clasurol â mango, cnau coco a grawnffrwyth. Welwn ni chi wrth y bar!