dine image

Chans Noodle Bar

Mae Chans Noodle Bar, bwyty a gwasanaeth tecawê, ar agor 7 diwrnod yr wythnos rhwng 12:00pm a 10:30pm. Mae’n ffres, hwyliog ac yn cynnig prydau Tsieineaidd Prydeinig gwerth gwych am arian.

  • Mwynhewch eich bwyd yn eistedd y tu mewn neu decawê
  • Gwasanaeth casglu ar gael
  • Gwasanaeth danfon ar gael
SHARE ME