byw image

Ken Picton Salon

Mae Ken Picton Salon bellach ar agor, trwy apwyntiad yn unig. Ewch i www.kenpicton.com am fwy o wybodaeth.


Mae Ken Picton yn enw adnabyddus ledled Cymru, ac mae wedi dod â’i frand arbennig ei hun o foethusrwydd i Gei’r Fôr-forwyn gyda’r salon gwallt a harddwch odidog hon.

Dyma amgylchedd modern, chwaethus, lle mae tîm hynod o fedrus yn darparu gwasanaeth proffesiynol ac ystod eang o wasanaethau o ran gwallt a harddwch, a hynny gan ddefnyddio’r cynnyrch gwallt a harddwch gorau oll.

Mae gan Ken a’i dîm ddawn wirioneddol i wneud i chi deimlo ac edrych yn wych.

Bydd pethau ychydig yn wahanol gyda’r mesurau diogelu newydd yn eu lle ar gyfer diogelu ac amddiffyn ein cleientiaid a’n tîm, ond yr un fydd y gwasanaeth a’r profiad. Gallwch weld manylion y mesurau newydd a gyflwynwyd yma.