bwyta image

Coffi Co

Coffi yn y dydd, Crefft gyda’r nos. 

Mae Coffi Co wedi’i leoli yng nghanol Mermaid Quay, mewn lleoliad gyda golygfeydd godidog o’r harbwr ym Mae Caerdydd. 

Mae’r lleoliad wedi cael ei adnewyddu’n ddiweddar ac mae bellach yn cynnwys lleoedd i eistedd dros ddau lawr ac ardal newydd sbon y tu allan gyda dec newydd ar hyd y llwybr pren gyda digon o leoedd i eistedd. 

Ar agor o 9am yn ddyddiol i fwynhau eich Coffi  boreol a brecwast gyda golygfa heb ei hail. 

Bwydlenni newydd ar gyfer brecwast, cinio a swper, ynghyd â’n hystod bendigedig o gacennau ‘Made by us’ yn cael eu pobi’n ddyddiol yn ein becws.

Dechreuwch y dydd gyda Choffi a’i orffen gyda choctel.

Gyda’r tu mewn ar ei newydd wedd yn cynnig teimlad modern a chwaethus, Coffi Co yw’r lle perffaith i’w logi ar gyfer unrhyw ddathliad.