bwyta image

Zizzi

Mae holl fwytai Zizzi yn cael eu rhedeg yn y ffordd Eidalaidd, gyda phersonoliaeth a theatr.  Mae’r gegin agored gyda’u ffwrn carreg-bren yn nodwedd atyniadol dros ben, lle gallwch wylio platiau yn cael eu paratoi’n ffres.  Does dim byd cymhleth am ddull coginio Zizzi ac mae hyn yn dechrau gyda’r cynhwysion.

Mae gan Zizzi fwydlen lysieuol maeth, bwydlenni fegan a heb-gliwten yn ogystal â bwydlen plant.