bwyta image

Wagamama

Ychydig o Sinsir i’ch cynhesu. Tsili gyda chic. Nwdls i faethu’r corff a’r enaid. Crëwyd bwydlen wagamama, sydd wedi’i hysbrydoli gan fwydydd Asiaidd, i leddfu, maethu, cynnal ac ysbrydoli. Dewiswch o bob math o brydau reis a nwdls, ochr yn ochr â saladau ffres a seigiau i’w rhannu. Mae yna bwdinau, sudd ffres, diodydd poeth, gwin, saké ac amrywiaeth o gwrw Asiaidd sydd wedi’u crefftio’n arbenigol hefyd.

Yn enw kaizen, mae safonau wagamama yn uchel. Mae’r cynhwysion yn cael eu coginio’n ffres, eu gweini’n ffres a chaiff pob bowlen a phlât eu gweini cyn gynted ag y byddant yn barod.  Mae’r lliwiau a’r aroglau, y blasau a’r sbeisys bob amser ar eu gorau pan fyddant yn cyrraedd eich bwrdd.

Powlen gynnes o ramen beiddgar, teppan wedi’i grilio i berffeithrwydd, neu os byddai’n well gennych i gael reis, mae digon ar gael – mae llawer o ffefrynnau Japaneaidd ar fwydlen wagamama. Bwydlenni ffres a thraddodiadol sy’n cael eu diweddaru’n dymhorol. Mae wagamama yn un o’r prif fwytai Asiaidd modern.