VIP Lounge

Mae’r lleoliad hwn ar gau ar hyn o bryd.


Wrth ddringo’r grisiau i’r VIP Lounge yng Nghei’r Fôr-forwyn byddwch yn cyrraedd byd sydd bron â bod yn bechadurus o foethus. Mae’r llenni melfed coch a’r pren tywyll yn creu naws ddrudfawr ar gyfer y bar siampên/lolfa biano newydd odidog yma. Y tu mewn mae yna bum canhwyllyr 7-troedfedd, bar rhew 28 troedfedd o hyd, Chesterfield â 45 o grisialau Swarovski a phiano cyngerdd, yn ogystal â llu o gyffyrddiadau bach arbennig i sicrhau eich bod yn parhau i ryfeddu at y lle.

MAE PAWB YN BWYSIG YN Y VIP LOUNGE

Efallai ei fod yn edrych ac yn teimlo fel clwb i aelodau yn unig, a’r gwasanaeth yn awgrymu hynny hefyd, ond mae croeso i bawb. Fel y dywed y perchennog, Margaret Studt, “Mae pawb sy’n dod trwy’r drws yn berson pwysig iawn i ni.”

Gydag amrywiaeth eang o siampên, o’r Armand de Brignac “Ace of Spades” £800 y botel i siampên hyfryd y tŷ, sydd â phris ychydig yn rhatach o tua £35 y botel, mae’r VIP Lounge hefyd yn cynnig bar llawn gyda’r gwirodydd gorau, rhestr win helaeth a dewis llawn o goctêls.

Mae hefyd yn gweini amrywiaeth o canapés/byrbrydau ysgafn ac yn bwriadu lansio bwydlen fwy cynhwysfawr a fydd yn cynnwys cinio, swper a the prynhawn, hyd yn oed, yn fuan.

Mae’r VIP Lounge ar agor o 12 hanner dydd tan yn hwyr, a hynny saith niwrnod yr wythnos, ac mae’n berffaith ar gyfer pob achlysur, o tête-à-têtes agos atoch i bartïon llawn sioe. Mae hefyd ar gael ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau preifat.