bwyta image

The Dock

Mae ein bwydlenni newydd blasus yn cynnig rhywbeth i bawb, gyda blasau cyffrous o bedwar ban byd, seigiau i’w darganfod ac amrywiadau ar yr hen glasuron a fydd yn tynnu dŵr o’ch dannedd. Dewch am rywbeth da unrhyw adeg o’r dydd, o frecwast hwyr hyd swper – rydym yn sicr y dewch o hyd i rywbeth na allwch ei wrthod yn The Dock.

A ninnau mewn lle delfrydol yng nghalon Cei’r Fôr-forwyn, rydym yng nghanol yr holl fwrlwm, a dyma’r lle perffaith i fwynhau’r digwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Bae trwy gydol y flwyddyn, yn ogystal ag i ddathlu achlysur arbennig neu ddim ond i gael diod a thamed i’w fwyta ar ôl gwaith gyda ffrindiau.

Bydd y cynllun mewnol cyfoes ac eclectig, gyda’r golau’n llifo i mewn o’n ffenestri eang sy’n ymestyn o’r llawr i’r nenfwd, yn sicr o dynnu eich sylw a’ch cyfareddu. Rydym yn hynod o falch o’n lleoliad heb ei ail ar lan y dŵr a’n hamrywiaeth gyffrous o fwydlenni bwyd a diod, sy’n cynnwys prydau a diodydd blasus sy’n cyd-fynd â threftadaeth y Dociau.

Mae ein coctêls arbenigol yn cael eu gweini gan gymysgwyr proffesiynol a bydd ein tîm cyfeillgar wrth law i’ch croesawu. Rydym yn sicr y byddwch yn dwlu ar yr awyrgylch, y ddelwedd, y golygfeydd a’r gerddoriaeth tra byddwch yn mwynhau’r amrywiaeth o fwydydd sy’n cael eu coginio gan ein tîm o gogyddion arbenigol a’r dewis eiconig o ddiodydd.