bwyta image

Subway

Beth bynnag y mae arnoch ei awydd, mae gan siopau SUBWAY® ddewis anferth o Subs, saladau, danteithion a diodydd ar eich cyfer. A dyma’r rhan orau – mae pob un o’n Subs yn cael ei wneud yn ffres o’ch blaen, yn union fel y mynnoch, ac ar fara o’ch dewis chi. Cewch ddewis y salad a’r saws sydd at eich dant chi hefyd.