bwyta image

Salt

Mae’r lleoliad hwn ar gau ar hyn o bryd.


Gyda dau far dros ddau lawr, mae Salt yn esgyn yn uchel ac yn drawiadol. Mae’r ffenestri o’r llawr i’r nenfwd yn cynnig golygfeydd bendigedig o Fae Caerdydd ac mae’r dodrefn broc môr a’r soffas cyfforddus, sawl tanllwyth o dân ym misoedd y gaeaf a digon o seddi ar y teras y tu allan i gael mwynhau pan ddaw’r haul allan yn golygu mai dyma’r bar gorau o bell ffordd yn y Bae!

Mwynhewch brofiad caffi ymlaciol yn ystod y dydd. Rydym yn gweini cinio o hanner dydd bob dydd, ac mae’r fwydlen yn cynnwys detholiad o brydau cartref, sawl cawl blasus, brechdanau moethus a dewis rhagorol o goffis a chacennau hyfryd.

Gyda’r nos, mae Salt yn un o fariau mwyaf chwaethus Caerdydd, gyda dewis eang o’r cwrw, y gwirodydd a’r gwinoedd gorau, ynghyd â choctêls gwych 2 am bris 1, bob dydd o 5pm.

Gyda DJs byw bob nos Wener a nos Sadwrn, a bandiau byw bob mis, dyma’r lle perffaith am barti dros y penwythnos!

Archebwch fŵth i’w rannu â ffrindiau ’nawr ar 029 2049 4375, neu gallwch ofyn i ni gysylltu â chi ar adeg sy’n gyfleus i chi trwy e-bostio salt@sabrain.com