bwyta image

PizzaExpress

Gyda golygfeydd godidog dros yr harbwr, mae PizzaExpress Mermaid Quay yn cynnig lle bendigedig i eistedd y tu allan pan fo’r tywydd yn braf. Ac rydym yn union gyferbyn â Chanolfan y Mileniwm – perffaith i bobl sy’n mwynhau’r theatr a’r celfyddydau.


Mae PizzaExpress yn gwybod mor bwysig yw pizza da. Dyna pam mae ei pizzaiolos medrus yn cymryd eu toes enwog a’r cynhwysion mwyaf ffres sydd i’w cael, ac yn coginio’r cyfan hyd berffeithrwydd bob amser. Nid lle am bryd tawel o fwyd yw PizzaExpress, dyma’r fan lle gallwch roi’ch penelin ar y bwrdd, gollwng saws ar eich crys-t a rhoi gwên ar eich wyneb.

Felly codwch eich gwydrau, eich sleisys a’ch calonnau. Mwynhewch y clasur sy’n hen ffefryn gennych, neu rhowch gynnig ar rai o gynigion gwych y fwydlen newydd – mae llu o dopins, ryseitiau Peli Toes blasus, opsiynau fegan di-ri, diodydd, pwdinau, a llawer iawn mwy i dynnu dŵr i’ch dannedd. Buon appetito!

Facilities

• Baby Facilities
• Collection
• Delivery
• Disabled Access
• Disabled Ramps