bwyta image

Gin & Bake

Mae Gin & Bake ar agor nawr! Gyda chysyniad unigryw o fecws byw yn y siop ynghyd â gardd jin gudd, mae’n arbenigo mewn pobi ei holl gacennau ffres yn ddyddiol i’w gwerthu yn y siop yn ogystal â dosbarthu cacennau i bob siop Coffi Co.

Mae Gin & Bake yn arbenigo mewn Te Prynhawn, a gallwch ei fwynhau naill ai dan do neu yn yr ardd jin. Mae dewis eang o jin, coctels a chacennau ffres ar gael.

Ar hyn o bryd maent yn derbyn archebion ar-lein ar gyfer te prynhawn ar gyfer tri chyfnod penodol sef 11am, 1pm a 3pm.

Mae’n rhaid archebu pob bwrdd ymlaen llaw ar-lein ar gyfer Te Prynhawn a bydd pob archeb yn caniatáu uchafswm o ddwy awr fesul bwrdd.

Mae amrywiaeth o De Prynhawn ar gael – Traddodiadol, Byrlymus gyda Prosecco a Jin “G” &Tea.

Gallwch gofrestru eich diddordeb a rhag-archebu nawr drwy wefan Coffi Co coffico.co.uk neu e-bostio enquiries@ginandbake.co.uk