byw image

Everyman

Mae Everyman, rhwydwaith annibynnol o sinemâu bwtîg, sydd â 32 sinema ledled y wlad, wedi agor ei leoliad pum sgrin ddiweddaraf yn Mermaid Quay yng nghanol Bae Caerdydd.

Mae’r lleoliad newydd yn cynnwys bar a lolfa a phum sgrin, gan gynnwys seddi soffa gyfforddus enwog Everyman, a bwydlen sy’n cynnwys Spielburgers, pizzas wedi’u rholio â llaw, pwdinau hufen ia a ffrwythau a choctels.

Mae rhywbeth i bawb yn Everyman; ynghyd â bwyd a diod hyfryd a gwasanaeth cwsmeriaid o’r radd flaenaf mae detholiad amrywiol o ffilmiau prif ffrwd, annibynnol a hen ffefrynnau traddodiadol, digwyddiadau arbennig, digwyddiadau lansio a chalendr amrywiol o ddarllediadau lloeren byw.

Meddai Matt Spence, Rheolwr Lleoliad yn Everyman Caerdydd: “Dw i mor falch o fod yn croesawu pobl Caerdydd i frand a phrofiad unigryw Everyman.”

Meddai Crispin Lilly, CEO Everyman Cinemas: “Rydym mor falch o gael agor ein lleoliad cyntaf yng Nghymru yng nghanol Bae Caerdydd. Mae llwyth o ffilmiau ac adloniant yn dod i fyny.  Ond mae ein ffocws ar yr holl fanylion eraill sy’n gysylltiedig â’r ffilmiau hefyd – o wasanaeth cwsmeriaid gwych i’n seddi soffa a’n bwydlen bwyd a diod hyfryd, mae Everyman Caerdydd yn ofod cymdeithasol arbennig i bobl fwynhau noswaith yn y sinema.”