bwyta image

Demiro’s

Wedi’i leoli gyferbyn â Chanolfan Mileniwm Cymru ac yn edrych dros Blas Roald Dahl, mae bwyty Demiro’s, sydd ar thema’r Canoldir, yn lle delfrydol ar gyfer swper cyn neu ar ôl sioe yng Nghanolfan y Mileniwm. Gan weini bwyd o Sbaen, yr Eidal a Chymru, rydym yn ymfalchïo yn ein bwydlen gyffrous, ein rhestr hynod o amrywiol o ddiodydd rhagorol, a’n gwasanaeth cyfeillgar, heb fod yn ymwthiol.

Mae gennym le i hyd at 200 o bobl, a hynny mewn awyrgylch cyfoes, llawn steil, yn ogystal â lleoedd ychwanegol i fwyta yn yr awyr agored a bar siampên, sy’n wych ar gyfer y prynhawniau a gyda’r nos.

Mae’r adloniant byw ar ddyddiau Gwener, Sadwrn a Sul yn creu awyrgylch gwych ar gyfer eich profiad bwyta ac yfed. Rydym hefyd yn darparu ar gyfer partïon.

Demiro’s yw’r lle i fwyta allan, ymlacio a mwynhau pan fyddwch yn ymweld â Bae Caerdydd.