bwyta image

Costa

Hoff siop goffi y Deyrnas Unedig.

Pan gerddwch i mewn i Costa yng Nghei’r Fôr-forwyn fe sylwch ei fod fymryn yn wahanol i siopau coffi eraill. Yn gyntaf, yr awyrgylch cynnes, croesawgar. Yna’r bwyd a’r diodydd coffi sydd wedi’u dethol yn ofalus. Nesaf, Ferrari y peiriannau coffi. Ac yn olaf, y baristas mwyaf brwd a’r rhai sydd wedi cael yr hyfforddiant gorau. Dyna pam yr ydym yn rhagori ar y siopau coffi eraill, ac yn ffefryn ymhlith y bobl.