bwyta image

Bill’s

Mae Bill’s ar agor yn gynnar yn y bore am frecwast, ac yna trwy gydol y dydd hyd y nos am swper, ac mae’n cynnig lleoliad gwych ar gyfer pob achlysur. Mae’r bwyd yn ffres ac yn dymhorol, mae’r staff yn gyfeillgar ac yn barod i sicrhau eich bod chi’n cael amser arbennig o dda, ac mae’r amgylchedd yn un croesawgar lle gallwch ymlacio. Mae yma rywbeth i bawb, o goffi a phowlen o uwd ben bore i swper yng ngolau cannwyll gyda gwydraid o win i nodi achlysur arbennig. Pa un a ydych am eistedd yn dawel a mwynhau coffi neu ddathlu eich pen-blwydd mewn steil, bydd Bill’s yn gwneud yn siŵr eich bod chi’n cael amser da.