bwyta image

Bellini’s

Ar lawr cyntaf Cei’r Fôr-forwyn, gyda golygfeydd panoramig hyfryd o Fae enwog Caerdydd, mae Bellini’s yn cynnig bwydlen Eidalaidd glasurol, gan gynnwys antipasti, pasta ffres, a phrydau cig a bwyd môr.

Mae’r fwydlen yn un Eidalaidd 100%, ac yn defnyddio’r cynhwysion gorau a’r rhai mwyaf ffres yn unig.

Mae Bellini’s yn addas ar gyfer unrhyw achlysur, boed yn ginio hamddenol, pryd teuluol, cyfarfod busnes neu noson wych gyda ffrindiau.

Mae’r cyfan yn fodern yn Bellini’s, o’r gegin agored ei chynllun i’r bar llawn poteli, gyda dylunio blaengar yn cynnig amgylchedd llawn steil i fwyta ac yfed ynddo.

Prif Swyddfa 
Ffôn: 029 2035 8448
E-bost: jo@orgservices.co.uk