bwyta image

Bayside Brasserie

Mae’r Bayside Brasserie newydd yn hafan o steil ac yn gyrchfan hanfodol i unrhyw un sydd am brofiad bwyta o safon mewn amgylchedd ymlaciol a chroesawgar.

Yn ddigywilydd o chic, mae’r ystafell fwyta a’r ardal balconi yn cynnig golygfeydd prydferth dros lannau ffasiynol Bae Caerdydd.

Mae cymaint mwy i’r Bayside Brasserie nag a welwch ar yr olwg gyntaf, gan fod yno dair ystafell fwyta breifat wedi eu dylunio’n unigryw yn gudd y tu ôl i’r llenni. Dewch a’ch gwesteion a gadewch i’r awyrgylch, addurn a’r bwyd wneud y gweddill.

Gan gofleidio angerdd am ragoriaeth, mae’r Bayside Brasserie yn cynnig cymysgedd cytbwys perffaith o brydau Ewropeaidd, wedi eu cyfannu gan hoff brydau clasurol brasserie – gyda phob pryd yn cael ei ysbrydoli gan gynnyrch marchnad y diwrnod hwnnw ac felly’n adlewyrchu’r newid yn y tymhorau.