bwyta image

Alana Môr

AgoroddAlana Spencer, enillydd BBC Apprentice yn 2016, yr ail o’i chaffis Ridiculously Rich Alana Môr ddydd Sadwrn (15 Mai).

Mae’r caffi wedi’i leoli yn Mermaid Quay – yng nghanol Bae Caerdydd – mewn lleoliad 2,236 troedfedd sgwâr wedi’i ail-ddylunio ger maes parcio’r ardal, gyda’r tu allan wedi’i baentio yng ngwyrddlas amlwg ac adnabyddus “Ridiculously Rich”.

Mae’r fwydlen, sydd wedi’i chynllunio gan y gyfarwyddwraig Alana, yn cynnwys dewis o ddanteithion melys fel pizzas toes cwci, ysgytlaethau a phwdinau hufen iâ, ac ambell opsiwn sawrus fel sglodion â haenen o sawsiau a danteithion eraill ar eu pennau, cyw iâr llon figan, a brechdanau Rueben, i enwi dim ond rhai.

Mae’r tîm siriol a chymwynasgar yn gobeithio y bydd y lleoliad yn dod yn gyrchfan reolaidd a phoblogaidd i bobl ym Mae Caerdydd.

MeddaiAlana, “Dw i wedi breuddwydio am agor caffi ym Mae Caerdydd ers talwm iawn, a dw i wedi cyffroi’n arw bod y freuddwyd yn cael ei gwireddu. Dw i’n hynod gyffrous wrth feddwl am ddyfodol Ridiculously Rich Alana Môr yng Nghaerdydd.”