Mermaid Quay i Geinewydd

Mae aelodau o dîm rheoli Mermaid Quay a darparwyr gwasanaethau yn cymryd rhan mewn her feicio yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.
Gan weithio mewn partneriaeth â Pure Gym byddant yn beicio’r pellter rhwng Mermaid Quay a thref fach Ceinewydd, Ceredigion… cyfanswm o 123 milltir, ar feiciau statig ar Sgwâr Tacoma.
Ymunwch â nhw ddydd Llun 13 Mai i’w hannog, dymuno pob lwc iddyn nhw a’n helpu i godi arian hanfodol i’r Sefydliad Iechyd Meddwl!

  • Dyddiad: Dydd Llun 13 Mai 2024
  • Lleoliad: Sgwâr Tacoma, Mermaid Quay
  • Amser: 9am i 4pm

Y Sefydliad Iechyd Meddwl:

  • Y Sefydliad Iechyd Meddwl yw cartref Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.
  • Ein gweledigaeth yw iechyd meddwl da i bawb.
  • Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn gweithio i atal problemau iechyd meddwl. Rydyn ni’n llywio newid tuag at gymdeithas sy’n iach yn feddyliol i bawb, ac yn cefnogi cymunedau, teuluoedd ac unigolion i fyw bywydau sy’n iach yn feddyliol gan ganolbwyntio’n benodol ar y rhai sydd yn y perygl mwyaf.
  • Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl wedi ymrwymo i hyrwyddo cymuned wrth-hiliol, gynhwysol lle gallwn ni i gyd fod yn ni ein hunain.
  • Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn dibynnu ar roddion gwirfoddol i roi cyngor seiliedig ar dystiolaeth a gwneud gwaith hanfodol i atal iechyd meddwl gwael.
  • www.mentalhealth.org.uk