Mae Mermaid Quay mewn lle bendigedig ar lan y dŵr yng nghanol Bae Caerdydd.

Dyma’r lle perffaith i ddod am bryd o fwyd neu i ymlacio dros ddiod yn un o’r 30 a mwy o fwytai, bariau a chaffis. Gyda bwyd o bedwar ban byd ar gael – o hufen iâ o Gymru i sushi Japaneaidd, bwyd Ffrengig wedi ei baratoi’n ffres, crepes hyfryd a phrydau wedi’u grilio â fflam yn arddull America Ladin i bizzas Eidalaidd a chyw iâr PERi-PERi Portiwgeaidd i enwi dim ond rhai – mae gan Mermaid Quay rywbeth i bawb, beth bynnag sydd at eich dant a pha naws neu gyllideb bynnag sydd gennych chi mewn golwg. Os am lond bol o chwerthin, galwch draw i’r Glee Club, clwb comedi cyntaf a gorau Caerdydd, neu beth am fwynhau ffilm yn sinema boutique 5 sgrin newydd Everyman?

Mae Mermaid Quay hefyd yn cynnig siop anrhegion hyfryd Zia Boutique, Fabulous Welshcakes a’u teisennau cri amheuthun, Pavers Shoes, Tesco Express a salon torri gwallt arobryn Ken Picton, yn ogystal â siopau a gwasanaethau eraill. HEB ANGHOFIO, mai dyma hefyd gartref gwasanaeth bws dŵr Aquabus – sy’n cynnig teithiau o amgylch y Bae a’r tu hwnt ac i ganol y ddinas.

Mewn ardal sy’n gyforiog o hanes diwydiannol, mae pensaernïaeth nodweddiadol Mermaid Quay wedi cael ei hysbrydoli gan y lleoliad morwrol a’r cyfoeth o dreftadaeth, gyda deciau, tyrau, balconïau, rhodfeydd colofnog a phontydd.

Mae Mermaid Quay yng nghanol prosiect adnewyddu strategol gwerth miliynau ar hyn o bryd sy’n cynnwys mannau cyhoeddus newydd (palmentydd newydd, goleuadau, gwaith tirlunio, arwyddion a mynegbyst, nodwyr mynedfeydd, seddi a dodrefn stryd) a gwaith i ailddatblygu’r unedau i ddenu deiliaid newydd, gan gynnwys Cosy Club, Everyman Cinema a Hubbox.

Mae Mermaid Quay yn llawn bwrlwm a gweithgareddau o hyd, gyda digwyddiadau gwych sy’n addas i deuluoedd. I weld y rhaglen a’r newyddion diweddaraf am Mermaid Quay, ewch i adrannau beth sy’n digwydd a newyddion a chynigion y wefan hon.