DOLIG CYMDEITHASOL YN PIZZAEXPRESS

Mae bron yn Ddolig! Ac mae gennym ni waith dal lan! Boed yn noson gariadus, noson mas gyda chriw o ffrindiau neu barti swyddfa. Eleni, mae PizzaExpress yn addo solig Cymdeithasol!

Dathlwch gyda bwydlen flasu pum cwrs a diodydd i fynd gyda nhw yn PizzaExpress Mermaid Quay. O £24.95 y pen, ar gyfer o leiaf 2 berson – mae’n wledd Nadoligaidd gymdeithasol, sy’n brolio arlwy orau PizzaExpress gyda chyfuniad o’r clasuron a phrydau cyffrous newydd. Ychwanegwch ddêl diodydd o £9.95 y pen

Ewch ati i drefnu ymlaen llaw a chadw bwrdd heddiw. Rhagor o fanylion: www.pizzaexpress.com/christmas

Mae opsiynau figan a heb glwten ar gael.