NADOLIG YN Y COSY CLUB

Anghofiwch am y llynedd ac ewch amdani y Nadolig hwn yn y Cosy Club, Mermaid Quay.

Mae’n siŵr y bydd pawb yn cytuno nad oedd Nadolig y llynedd yr hyn roedden ni wedi ei ddisgwyl. Wel, wyddoch chi’r cyfnod arferol o bartïon gwaith, nosweithiau allan gyda ffrindiau, penderfynu yfed gwin cynnes ar hap a llenwi ein boliau gyda bwyd blasus am bythefnos dda cyn ac ar ôl y diwrnod mawr – mae e yn ei ôl! Mae’r Cosy Club, Mermaid Quay yn falch iawn o allu rhannu’r adeg arbennig hon o’r flwyddyn gyda chi eto, ac maen nhw’n edrych ymlaen yn fawr at helpu i wneud y Nadolig yn gyfnod arbennig iawn eleni.

Mae’n debyg y byddwch chi wedi clywed am y Cosy Club yn barod, ond efallai nad ydych chi erioed wedi cael cyfle i alw heibio neu mae’n bosib eich bod chi’n gyfarwydd iawn â’u dewis enwog o goctels! Mae’r fwydlen Nadolig ar gael bob dydd rhwng 24 Tachwedd a 24 Rhagfyr ac mae rhywbeth at ddant pawb. Mentrwch gyda rhywbeth gwahanol i’r arfer a rhoi cynnig ar y tart tatin caws brie, betys a phwmpen cnau menyn neu’r ffiled eog wedi’i ffrio yn y badell gyda thatws stwnsh hufennog, cennin â sbinaets â menyn a saws Prosecco a chimwch. I gychwyn, gallwch chi fwynhau prydau arbennig o’n bwydlen platiau bach newydd, gan gynnwys halloumi wedi’i ffrio gyda datys sbeislyd a jam tsili neu blât o selsig wedi’u lapio mewn cig moch gyda seidr cynnes a sglein mwstard. Mae pwdinau’r Cosy Club mor flasus ag erioed – gyda chacen gaws siocled a diliau mêl, posset lemwn neu beth am fwrdd caws hyfryd? Mae’r prisiau ar gyfer bwydlen y Nadolig yn dechrau o £21.95 a’r peth gorau i’w wneud yw archebu ar-lein neu ffonio’r Cosy Club, Mermaid Quay ar 029 2050 9008.

Os ydych chi’n archebu ystafell breifat, gallwch chi ddewis Bwffe Nadoligaidd ac archebu rhai diodydd ar gyfer y bwrdd ymlaen llaw. Neu gallwch chi fod yn Siôn Corn a rhoi Talebau Diod i’ch grŵp! P’un a ydych chi’n mynd gyda ffrindiau o’r gwaith neu’n trefnu parti preifat mawr, gall y Cosy Club, Mermaid Quay eich helpu chi i greu’r dathliad perffaith. Mae’r Cosy Club wedi bod yn cynnal partïon ers blynyddoedd, a does dim un dasg yn rhy fawr na bach iddyn nhw – maen nhw wrth eu boddau! Cysylltwch â nhw i drafod eich gofynion yn uniongyrchol gyda’r tîm.

I’r rhai ohonoch chi sy’n hoffi ychydig o swigod gyda’ch brecwast, am y tro cyntaf erioed mae’r Cosy Club yn cynnig brecwast diddiwedd – y dechrau perffaith i ddiwrnod o siopa Nadolig. Gallwch chi alw heibio hefyd ar Ŵyl San Steffan pan fydd y cynnig yn cael ei ymestyn hyd at 5pm er mwyn i chi allu parhau i ddathlu!

Felly, ymunwch â’r Cosy Club, Mermaid Quay i ddathlu mewn steil a gadael iddyn nhw wneud y Nadolig hwn yn llawer, llawer mwy arbennig na’r un diwethaf.

I gael gwybod mwy, ewch i neu e-bostiwch cardiffbaybookings@cosyclub.co.uk