Draig animatronig enfawr yn ymweld â Mermaid Quay yr hydref hwn

Disgwylir i Mermaid Quay groesawu Draig animatronig fwyaf y DU ym mis Hydref, gan ganiatáu i ymwelwyr â’r gyrchfan fwyta a hamdden orau ym Mae Caerdydd fod y cyntaf yn y byd i weld y bwystfil brawychus.

Yn sefyll dros Sgwâr Tacoma o ddydd Sadwrn 23 Hydref – dydd Sul 7 Tachwedd, nid yw’r ddraig newydd sbon 15 metr o hyd a 6-metr o daldra erioed wedi cael ei harddangos o’r blaen.

Yn cynnwys pen a chynffon symudol, llygaid sy’n agor a chau, symudiadau anadlu realistig, ynghyd â rhuo dychrynllyd ac anadl fyglyd, bydd y ddraig goch frawychus, sydd wrth gwrs yn symbol o Gymru, yn rhad ac am ddim i’w gweld.

Yn ogystal â’r ddraig enfawr, bydd reid draig i blant hefyd (£4 y reid) a chystadlaethau a gweithgareddau ar thema draig i gyd-fynd â hanner tymor.

Dywedodd rheolwr canolfan Mermaid Quay, Simon Whiting: “Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at fod y cyntaf yn y byd i arddangos y ddraig enfawr hon. Mae’n argoeli i fod yn atyniad enfawr, gan ddenu ymwelwyr nid yn unig o ardal Caerdydd, ond o bob rhan o Gymru a thu hwnt, sydd am weld y peth agosaf posibl at ddraig Gymreig go iawn. Rwy’n siŵr y bydd hefyd yn synnu ychydig o bobl sy’n cerdded heibio!

“Gyda llwyth o lefydd i fwyta ac yfed yn Mermaid Quay, ynghyd â llawer o atyniadau eraill ym Mae Caerdydd, bydd ein draig yn rhoi rheswm gwych i deuluoedd ymweld yn ystod hanner tymor a thu hwnt. Peidiwch ag anghofio’ch ffonau a’ch camerâu, nid ydych chi eisiau methu hyn!”

Bydd mwy o wybodaeth am weithgareddau cysylltiedig â draig Mermaid Quay ar gael ar wefan Mermaid Quay a sianeli cyfryngau cymdeithasol yn ystod yr wythnosau nesaf.