WAGAMAMA YN CROESAWU GENAU BYCHAIN YR HANNER TYMOR HWN

Mae wagamama wastad yn ffefryn ymysg bwytawyr ifanc! Mae meinciau wagamama yn ôl ac maen nhw’n ysu am gael bwrlwm teuluoedd yn ôl dros hanner tymor.

Mae hen ffefrynnau plant wagamama yn ôl ar y fwydlen. Mwynhewch ramen bach, katsu cyw iâr bach neu sudd ffres. Hefyd, mae digonedd o opsiynau figan- nwdls udon mawr a tofu crensiog ac mae lolis iâ enwog wagamama i blant yn ôl i wirioni arnyn nhw! Mae’r rhain i gyd yn llawn maeth i’r plant bach hefyd.

Wrth gwrs, mae rhywbeth i bawb, felly gall y rhai hŷn yn ein plith roi cynnig ar fowlenni hiyashi newydd yr haf a salad harusame. I’w golchi i lawr yn berffaith gyda’r seidr afal Hawkes newydd sbon.

Mae’n amser rhoi’r gorau i fwyta katsu yn y glaw!