CASGLIAD SS21 YN PAVERS SHOES

Byddwch yn barod i groesawu’r tymor newydd a chynhesach gyda Pavers Shoes a dewch i brynu’r casgliadau newydd o esgidiau sy’n arbennig ar gyfer dyddiau a nosweithiau’r gwanwyn a’r haf. Dewiswch esgidiau sydd wedi’u crefftio’n ofalus gyda’r cysur nodweddiadol a’r steil perffaith ar gyfer y gwanwyn heb gyfaddawdu dim. Swnio’n dda? Mae yna fwy!

Byddwch chi’n siŵr o ddod o hyd i ffefrynnau cyfforddus sy’n dychwelyd ar gyfer y tymor newydd, yn ogystal â steiliau newydd sbon a ddyluniwyd yn arbennig i chi ar gyfer y misoedd cynhesach. P’un a ydynt yn esgidiau ymarfer pinc golau Fly Flot gyda chareiau, yn bâr ffasiynol o lopanau lledr neu’n bâr o sliperi clyd, ond anadladwy, ar gyfer diwrnodau o gwmpas y tŷ, mae’r casgliad newydd yn llawn esgidiau wedi’u crefftio’n hyfryd ac wedi’u cynllunio’n gain, yn arbennig ar eich cyfer chi.  

Mae Pavers wedi bod yn gwerthu esgidiau ers bron i hanner can mlynedd, felly gwybod popeth sydd angen ei wybod am gynllunio’r esgid berffaith. Steil? Cyfforddusrwydd? Ffit perffaith? Mae’n feistr ar y cyfan.

Mae Pavers yn credu bod angen i bobl droedio’n gyfforddus a hyderus a theimlo’n dda am eu hunain drwy gydol y dydd. Mae wedi ymroi i greu steiliau esgidiau y byddwch chi am ei gwisgo dro ar ôl tro. Cânt eu cynhyrchu gyda nodweddion cyfforddusrwydd mewnol clyfar, cynlluniau ergonomeg arloesol a steiliau traddodiadol a fydd yn siŵr o wneud bywyd yn fwy cyfforddus.

Gyda meintiau lletach, o rai safonol, llydan a llydan iawn mewn meintiau 2-10, gyda dewis o liwiau heb eu hail ac ategolion i gyd-fynd â nhw. Prynwch y brandiau gorau, gan gynnwys Skechers, Van Dal, Reiker, Fly Flot a llawer mwy…

Ac i goroni’r cwbl, mae gostyngiadau o hyd at 30% oddi ar y pris manwerthu a argymhellir.

7 rheswm arall i garu Pavers
• Hyd at 30% oddi ar y pris adwerthu a argymhellir
• Meintiau DU estynedig o 2 i 10
• Meintiau safonol i lydan iawn
• Dewis eang o liwiau
• Bagiau ac ategolion i gyd-fynd
• Archebwch ar-lein, ar y ffôn neu yn y siop
• Hawdd dychwelyd eitemau

Eisiau gweld mwy?

Mae llawer mwy o esgidiau i’w gweld er mwyn sicrhau steil y tymor! Cadwch mewn cysylltiad ar Facebook ac Instagram am y newyddion diweddaraf a chystadlaethau arbennig.

Ynglŷn â Pavers

Dechreuodd stori Pavers dros hanner can mlynedd yn ôl yn Efrog. Sefydlwyd y cwmni gan Catherine Paver, sef mam i dri bachgen ac roedd ganddi freuddwydion mawr i newid byd ein traed ac roedd ar dân eisiau darparu esgidiau cyfforddus a llawn steil i bawb. Aeth Cathy i’r banc am fenthyciad busnes a chafodd ei gwrthod. Felly, gyda’i hysbryd di-syfl a phenderfynol, dychwelodd Cathy a chymryd benthyciad o £200 gan ddweud ei bod am brynu soffa, a dyma lle ganed Pavers Shoes.

Ar ôl dechrau gyda nesaf peth i ddim, mae Pavers wedi tyfu i fod yn arweinydd yn niwydiant esgidiau cyfforddus y DU, gan ddal ati fel busnes teuluol annibynnol. Gyda bron i hanner can mlynedd o wybodaeth am ffitio esgidiau ac ysbryd arloesol a etifeddwyd gan Cathy, dreftadaeth gartref a’i werthoedd teuluol yn gadarn wrth wraidd popeth y maen nhw’n ei wneud.