DANTEITHION HEB GLWTEN AR FWYDLEN NEWYDD WAGAMAMA

Bwyd cysur i gynhesu’ch calon wrth i’r tywydd oeri….

Mae bwydlen hydref newydd wagamama yn berffaith ar gyfer gwesteion di-glwten. Mae tîm wagamama wedi treulio’r misoedd diwethaf yn datblygu prydau newydd ac yn gwella rhai o’r hen ffefrynnau. Mae’r powlenni newydd yn lliwgar, yn llawn blas ac yn llesol, ac yn llawn dop o ddaioni heb glwten a dim byd arall.

Mae cyw iâr Shu shiok yn un o arwyr bwydlen newydd yr hydref ac yn ffrwyth llafur menter gydweithredol ddiweddaraf wagamama. Daw’r fowlen hon sy’n llawn enaid ac angerdd o galon a chegin Shu Han Lee o Singapore, a ddechreuodd goginio ar ôl symud i’r DU, a hithau’n colli bwydydd ei mamwlad. Mae shiok, sef y dywediad am ‘taro deuddeg’ yn Singapore, yn ffordd berffaith o ddisgrifio’r bowlen hon – wedi’i farineiddio mewn past sinsir, garlleg a pherlysiau o Shu, mae’r cyw iâr yn cael ei rostio a’i weini ar wely o reis cnau coco a lemonwellt, gyda choleslaw, mymryn o bicl a leim wedi’i garameleiddio. Dyw’r saig ddim yn cynnwys glwten ac mae o dan 600 calori. Mae’r fowlen liwgar a llesol hon ar gael nawr yn wagamama Mermaid Quay.

Yn y cyfamser, mae cyri raisukaree wagamama bellach yn ddi-glwten ac mae’n blasu hyd yn oed yn well nag y mae’n edrych. Mae’r cyri poblogaidd hwn wedi cael chwa o awyr iach, gan gael gwared ar y glwten ond gan gadw’r holl ddaioni. Ddim rhy boeth ac yn llawn sitrws, mae’r cyri lemonwellt cnau coco hwn yn llawn llysiau lliwgar ac yn cael ei weini gyda chyw iâr neu gorgimwch – bwyd Gwlad Thai ar ei orau sy’n iach, maethlon ac yn cynhesu’r galon.

Rhowch groeso i suddion sbarduno’r system imiwnedd newydd gan wagamama, sy’n llawn pŵer amrwd a blas – up-beet, nourish-mint a hi-five. Mae’r suddion newydd wedi’u gwneud gan ddefnyddio cynhwysion ffres fel sinsir, betys a mintys.

Beth am orffen eich pryd gyda chacen siocled oren wagamama? Heb flawd, ond yn llawn blas, mae’r gacen siocled oren heb glwten, fegan newydd hon yn llond ceg go iawn. Wedi’i gwneud â blawd ceirch, mae’r dafell newydd felys yn dod gyda sgŵp o hufen iâ caramel miso newydd sbon wagamama – melys, moes, mwy!