Hwyl yr ŵyl yn The Glee

Chwilio am rywfaint o sbort a sbri’r Dolig hwn?

Mae sioeau comedi Nadolig The Glee yn cynnig awyrgylch arbennig gyda phedwar comedïwr stand-yp a pharti wedi’r sioe i barhau â’r dathliadau tan yr hwyr.

Ar gael nos Iau 5ed, nos Wener 6ed, nos Sadwrn 7fed, nos Iau 12fed, nos Wener 13eg, nos Sadwrn 14eg, nos Iau 19eg, nos Wener 20fed a nos Sadwrn 21ain Rhagfyr.

HEFYD yn cynnwys bwydlen flasus yr ŵyl gyda dewisiadau 1, 2 neu 3 chwrs. Opsiynau fegan a di-glwten ar gael.

Archebu a rhagor o fanylion yn glee.co.uk/cardiff/christmas

Neu, os hoffech siarad â rhywun i drefnu’ch parti Nadolig, e-bostiwch christmas@glee.co.uk neu ffoniwch ein tîm cyfeillgar ar 0871 472 0400.